Historien om Oosterhof

49 år med mælkeproduktion og landbrug

fra 1970 til 2020

Oosterhof I/S har sine rødder i Friesland, Holland

I 1970 forpagtede Hessel Jan Og Tjallien Oosterhof en gård i det frysiske Oudkerk og startede her med 40 køer og får. Efter 20 år blev det tid til nye udfordringer. Gården i Holland blev solgt og Hyllested Østergård i Suldrup, Danmark blev købt.

Tidslinjen

Begyndte en ny tid på Hyllested Østergård. 200 køer, bindestald, 100 Ha. I efteråret 1993 blev bindestalden bygget om til løsdriftstald. Samtidig blev der bygget en malkegrav, 2 x 12 side by side.

1993

Torndal bliver købt og I/S blev oprettet. På Torndal er der plads til en del af ungkvæget. En ombygget maskinlade benyttes som dybstrøjelsesstald. Her er plads til ca. 80 kvier. Heidi Og Pieter bosætter sig der.

1998

Den bestående løsdriftstald på Hyllested Østergård udvides. Der er nu plads til 350 køer. Ny mælkestald tages i brug. Delaval 2 x 28 side by side. Besætninger blev udvidet til 550 køer. Løbende blev der købt jord og mælkekvoter.

2005

Ny ungdyrstald på Torndal blev taget i brug. Der er plads til ca. 540 stk. ungdyr.

2006

Køb af Fladhøjgaard. I første omgang forsætte vi med grisebesætningen. Et år efter blev grisene solgt fra.

2009

Bygning af 2. løsdriftstald på hyllested Østergaard med plads til 200 køer. Der er nu 850 køer i alt.

2010

Køb af Troldemosegård.

2013

Udvidelse af kostald på Hyllested Østergaard.

2014

Etablering af ungdyrstald på Fladhøj med plads til 300 ungdyr.

2015

Udvidelse af plansiloanlæg og opførsel af ny gyllebeholder.

2018

Køb af Kærvang.

2019

Nyheder

Seneste nyheder på tværs af vores bedrift og gårde.

Scroll to Top