Gårdene

Hyllested Østergaard | Fladhøj | Tornsdal | Kærvang

Veggerbyvej 70, 9541 Suldrup

Hyllested Østergaard

Hyllested Østergaard er kernen i bedriften. Her bliver mælken produceret og alle kalvene bliver født her. Her blev i 2019 produceret 14,3 millioner liter mælk, hvorefter det sælges til Arla. Målet er fortsætte udviklingen, for at sikre en afkastningsgrad på minimum 5%.

Størstedelen af alt grovfoder lagres her. Hvert år ensileres der 400 hektar græs og 500 hektar majs.

Veggerbyvej 69, 9541 Suldrup

Fladhøj

Kalvene flyttes fra Hyllested Østergaard hen til Fladhøj når de er ca. 7 uger gamle. Her fravænnes de fra mælken og over til fuldover. Når kalvene er ca. 7 måneder flyttes de til Torndal. Fladhøj huser ca. 300 kalve og ungdyr.

Torndalsvej 17, 9240 Nibe

Torndal

På Torndal huses alle de ungdyr der skal insemineres. Der er ca. 500 ungdyr på bedriften. Dyrene er på Torndal fra de er 7 måneder til de er drægtige, ca. når de er 16 måneder. 

Kærvang

På kærvang huses de drægtige kvier som er ca. 17-23 måneder gamle, når kvierne skal have kalv, bliver de flyttet tilbage til Hyllested Østergaard.

Nyheder

Seneste nyheder på tværs af vores bedrift og gårde.

Scroll to Top