Velkommen til Oosterhofdairy

Oosterhofdairy er et moderne landbrug beliggende i Suldrup, Nordjylland. Vi har over 25 års erfaring med at producere mælk til den kvalitetsbevidste forbruger. Landbruget drives i dag af to familier og 13 ansatte.

VIRKSOMHEDSPROFIL

Et moderne landbrug med 25 års erfaring

I 1993 overtog vi gården Hyllested Østergaard, på daværende tidspunkt var der 200 køer og tilhørende 100 hektar jord. I dag er der godt 1300 malkekøer på bedriften og der dyrkes 900 hektar med grovfoder hvoraf vi ejer 750 hektar selv. Landbruget bliver drevet af vores familie og 13 ansatte. Bedriften består i dag yderligere af 3 andre gårde, som huser vores ca. 1100 stk. opdræt.
Vi har stor fokus på et godt miljø for både mennesker og dyr. Kombinationen af et godt arbejdsmiljø og god dyrevelfærd giver mælk af høj kvalitet som er resulterende i en sund bundlinje.

Vores gårde

Oosterhof Dairy består i dag af fire gårde der huser vores dyr.

Hyllested Østergaard

Hyllested Østergaard er kernen i bedriften. Her bliver mælken produceret og alle kalvene bliver født her. Her blev i 2019 produceret 14,3 millioner liter mælk.

Fladhøj

Kalvene flyttes fra Hyllested Østergaard, til Fladhøj, når de er ca. 7 uger gamle. Her fravænnes de fra mælken og over til fuldover. Når kalvene er ca. 7 måneder flyttes de til Torndal.

Torndal

På Torndal huses alle de ungdyr der skal insemineres. Der er ca. 500 ungdyr på bedriften. Dyrene er på Torndal fra de er 7 måneder til de er drægtige, ca. når de er 16 måneder.

Kærvang

På kærvang huses de drægtige kvier som er ca. 17-23 måneder gamle, når kvierne skal have kalv, bliver de flyttet tilbage til Hyllested Østergaard.

Nyheder

Seneste nyheder på tværs af vores bedrift og gårde.

Scroll to Top