Geschiedenis

Oosterhofdairy vindt zijn oorsprong in Friesland (Holland)


In 1970 pachtten Hessel Jan en Tjallien Oosterhof een boerderij in het friese Oudkerk en
begonnen daar met 40 koeien en schapen.

Na 20 jaar werd het tijd voor wat anders, de boerderij in Friesland werd verkocht. Hyllested Østergaard in
Suldrup, Denemarken werd gekocht.
 

1993 Het begin van een nieuwe tijd op Hyllested Østergaard. ( Maart 1993)
200 koeien aanbindstal
100 Ha.

In het najaar van 1993 word de aanbindstal verbouwd tot loopstal en in die zelfde stal wordt een melkstal
geplaatst.
1998 Torndal wordt aangekocht en de maatschap Oosterhof I/S wordt opgericht.
Op torndal is plaats voor een gedeelte van het jongvee. Een verbouwde machineloods
doet dienst als potstal voor ca. 80 pinken.
Pieter en Heidi vestigen zich op Tordal.
2000 Bestaande loopstal wordt verlengd, er is nu plaats voor 350 koeien.
s2005 De nieuwe melkstal wordt in gebruik genomen. Delaval 2 x 28 side by side.
Uitbreiding naar 550 koeien.

Lopende wordt grond en kvotum gekocht.
2006 Nieuwe jongveestal word in gebruik genomen. Hier is plaats voor 540 st. jongvee.
2009 Aankoop Fladhøjgaard. In eerste instantie wordt er voortgezet met de bestaand varkensproduktie.
Een jaar later worden de varkens verkocht.
2010 Bouw tweede loopstal op Hyllested Østergaard met plaats voor 200 koeien.
Er zijn nu 850 koeien totaal.
2013 Koop Troldemosegaard
2014 Bouw kalverstal