Historie DK

Oosterhof I/S har sin rødder i Friesland (Holland)


I 1970 forpagtede Hessel Jan Og Tjallien Oosterhof en gård i det frysiske Oudkerk og startede
her med 40 køer og får.

Efter 20 år blev det tid til nye udfordringer. Gården i Holland blev solgt og Hyllested Østergård
i Suldrup, Danmark blev købt.
 

1993 Begyndte en ny tid på Hyllested Østergård. ( marts 1993)
200 køer, bindestald
100 Ha.

I efteråret 1993 blev bindestalden bygget om til løsdriftstald.

Samtidig blev der bygget en malkegrav, 2 x 12 side by side.

1998 Torndal bliver købt og I/S blev oprettet.
På Torndal er der plads til en del af ungkvæget. En ombygget maskinlade benyttes som dybstrøjelsesstald.
Her er plads til ca. 80 kvier.
Heidi Og Pieter bosætter sig der.
2005 Den bestående løsdriftstald på Hyllested Østergård udvides. Der er nu plads til 350 køer.
Ny mælkestald tages i brug. Delaval 2 x 28 side by side.
Besætninger blev udvidet til 550 køer.
Løbende blev der købt jord og mælkekvoter.
2006 Ny ungdyrstald på Torndal blev taget i brug.
Der er plads til ca. 540 stk. ungdyr.
2009 Køb af Fladhøjgaard. I første omgang forsætte vi med grisebesætningen.
Et år efter blev grisene solgt fra.
2010 Bygning af 2. løsdriftstald på hyllested Østergaard med plads til 200 køer.
Der er nu 850 køer i alt.
2013 Køb af Troldemosegård.