Hyllested Østergaard

Hyllested Østergaard er hjertet af gårdene. Her bliver alt mælk procuceret, og alle kalve bliver født her.
I 2012 blev der produceret 9,5 mill. liter mælk, og  målet er at udvide bedriften med 5-10% pr. år.

Kørene producerer ca. 50.000 m3 gylle om året.

På Hyllested Østergaard lagres næsten alt grovfolder.
Hvert år ensileres der ca. 320 ha. majs 0g 250 ha. græs.
Alt halm lagers her og vi har plads til ca. 1.600 big baller.


Torndal

Størstedelen af vores kvieopdræt huses her. Kvierne er på Torndal fra de ikke skal have mælk mere indtil de er drægtige (ca. 3-16 mdr.).
Først et par måneder på halm og herefter i kviestalden.

Grovfolder som bliver ensileret på Torndal lagres på Hylleste og hver dag køres der et læs foder fra Hyllested til Torndal.


Fladhøj

Fladhøj er en forhenværende grisegård. En del af gristaldene er nu ombygget til kalvestalde.

Her er kalvene på halm fra de er ca. 3-5 måneder, hvorefter de flyttes til Torndal.


 

Troldemose

Fra sommeren 2013 flytter de drægtige kvier hertil. Her er to stalde med ialt 270 sengebokse.

På Troldemose bliver der ca. 90 ha. majs og 50 ha. græsensilage lagret.

Kvierne bliver fodret herfra. Resten bliver fragtet til Hyllested Østergaard.